Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Бакаєв Леонід Олександрович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
29.03.2018 15:32
Статус
дисертація захищена