Метаантропологія менталітету: правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
06.03.2018 13:03
Статус
дисертація захищена