Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів купруму та хрому

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
08.06.2018 09:45
Статус
дисертація захищена