Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.е.н., доц. Босак Андрій Остапович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
27.06.2018 15:18
Статус
дисертація захищена