Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
15.03.2018 11:48
Статус
дисертація захищена