Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна
Спеціальність
10.02.21 — структурна, прикладна та математична лінгвістика
Дата захисту
15.03.2018 11:51
Статус
дисертація захищена