Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергое- фективності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Лабай Володимир Йосифович
Спеціальність
05.14.06 — технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Дата захисту
06.03.2018 10:26
Статус
дисертація захищена