Правова природа інвестиційних відносин: фінансово-правове регулювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
06.03.2018 13:01
Статус
дисертація захищена