Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., доц. Сушенцева Лілія Леонідівна
Спеціальність
13.00.04 — теорія та методика професійної освіти
Дата захисту
19.06.2018 10:19
Статус
дисертація подана до захисту