Закономірності фільтраційного сушіння органічної сировини для виготовлення альтернативного палива

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
Спеціальність
05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
23.04.2018 10:03
Статус
дисертація захищена