Інформаційна технологія аналізу та прогнозування трафіку в комп'ютерних мережах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ф.-м.н., доц. Дронюк Іванна Мирославівна
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
03.07.2018 16:22
Статус
дисертація подана до захисту