Одержання та застосування продуктів оксидаційного очищення кам’яного та бурого вугілля

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пиш’єв Сергій Вікторович
Спеціальність
05.17.07 — хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Дата захисту
30.03.2018 08:18
Статус
дисертація захищена