Легітимність державної влади: співвідношення правових і моральних аспектів реалізації

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., доц. Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
30.03.2018 12:57
Статус
дисертація захищена