Методи та моделі управління контентом в розподілених інфокомунікаційних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
02.07.2018 11:10
Статус
дисертація захищена