Модифікування енергетичного стану нанопористого біовуглецю для адсорбентів і електродів суперконденсаторів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к. ф.-м.н., доц. Бордун Ігор Михайлович
Спеціальність
01.04.07 — фізика твердого тіла
Дата захисту
24.05.2018 16:06
Статус
дисертація захищена