Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ф.-.м.н., доц. Величко Лев Дмитрович
Спеціальність
05.02.09 – динаміка та міцність машин
Дата захисту
18.04.2018 14:11
Статус
дисертація захищена