Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
04.05.2018 11:36
Статус
дисертація захищена