Методи активізації творчості дизайнера засобами комп'ютерних технологій

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Науковий керівник / консультанти
д.мист., проф. Боднар Олег Ярославович
Спеціальність
17.00.07 — дизайн
Дата захисту
08.02.2018 10:24
Статус
дисертація захищена