Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж мобільного зв'язку

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., доц. Стрихалюк Богдан Михайлович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
02.07.2018 11:14
Статус
дисертація захищена