Фізичні ефекти в супрамолекулярних клатратних структурах та пристрої наноелектроніки на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Григорчак Іван Іванович
Спеціальність
01.04.07 — фізика твердого тіла
Дата захисту
07.06.2018 16:05
Статус
дисертація захищена