Структурно-допентна модифікація аргіродиту Ag8SnSe6 для елементів резистивної пам’яті

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор фізико-математичних наук, професор Ільчук Григорій Архипович
Спеціальність
01.04.07 — фізика твердого тіла
Дата захисту
22.03.2018 16:07
Статус
дисертація захищена