Методи і засоби опрацювання біомедичних зображень в системах автоматизованої мікроскопії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Березький Олег Миколайович
Спеціальність
05.13.23 — системи та засоби штучного інтелекту
Дата захисту
25.10.2018 16:20
Статус
дисертація захищена