Динамічна компенсація реактивної потужності в суднових автономних електроенергетичних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Вишневський Леонід Вікторович
Спеціальність
05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи
Дата захисту
28.09.2018 11:38
Статус
дисертація захищена