Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович
Спеціальність
05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту
02.03.2018 11:25
Статус
дисертація захищена