Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
20.04.2018 11:17
Статус
дисертація захищена