Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович
Спеціальність
05.27.01 — твердотільна електроніка
Дата захисту
21.06.2018 16:04
Статус
дисертація захищена