Закон у структурі правової реальності: філософсько-правовий аналіз

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Цимбалюк Михайло Михайлович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
26.12.2017 13:05
Статус
дисертація подана до захисту