Підвищення ефективності метрологічної експертизи військової техніки зв’язку на основі удосконалення методик її проведення

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., с.н.с. Яковлев Максим Юрійович
Спеціальність
05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
17.05.2018 16:44
Статус
дисертація захищена