Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Теребух Андрій Андрійович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
27.06.2018 15:15
Статус
дисертація захищена