Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
04.05.2018 11:38
Статус
дисертація захищена