Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром в когнітивних радіомережах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Кирик Мар’ян Іванович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
20.04.2018 11:19
Статус
дисертація захищена