Інформаційна технологія опрацювання параметрів пасажиропотоків громадського транспорту

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Теслюк Василь Миколайович
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
25.10.2018 16:21
Статус
дисертація захищена