Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович
Спеціальність
01. 05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
02.07.2018 11:26
Статус
дисертація захищена