Виявлення сигналів дефектів при магнітодинамічній діагностиці залізничних рейок шляхом використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Нічога Віталій Олексійович
Спеціальність
05.12.17 — радіотехнічні та телевізійні системи
Дата захисту
12.10.2018 10:59
Статус
дисертація захищена