Каталог дисертацій


Тема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
401 Підвищення ефективності роботи систем пилоприготування котлів енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів палива Мисак Степан Йосифович д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович кандидата технічних наук 06.03.2018 р. Д 35.052.04
402 Метаантропологія менталітету: правовий вимір Коваль Ігор Мирославович д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович кандидата юридичних наук 06.03.2018 р. Д 35.052.19
403 Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергое- фективності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень Гарасим Дмитро Ігорович д.т.н., проф. Лабай Володимир Йосифович кандидата технічних наук 06.03.2018 р. Д 35.052.04
404 Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії матеріалів з квадрупольними ядрами атомів Саміла Андрій Петрович д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович доктора технічних наук 02.03.2018 р. Д 35.052.10
405 Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем Круліковський Олег Валерійович д.т.н., проф. Політанський Леонід Францович кандидата технічних наук 02.03.2018 р. Д 35.052.10
406 Методика розслідування злочинів, пов'язаних із умисним випуском на ринок України небезпечної продукції Літвінчук Ірина Сергіївна д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 02.03.2018 р. К 35.052.23
407 Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх Стаднік Володимир Володимирович д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 01.03.2018 р. К 35.052.23
408 Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів Грень Ростислав Романович д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 01.03.2018 р. К 35.052.23
409 Підвищення ефективності комбінованої системи теплопостачання з геліопокрівлею Пона Остап Миронович д.т.н., проф. Мисак Йосиф Степанович кандидата технічних наук 15.02.2018 р. Д 35.052.04
410 Дизайн експозицій фрагментів архітектурних пам'яток Сафонова Тетяна Романівна д. арх., проф. Черкес Богдан Степанович кандидата мистецтвознавства 08.02.2018 р. К 35.052.25
411 Методи активізації творчості дизайнера засобами комп'ютерних технологій Габрель Тарас Миколайович д.мист., проф. Боднар Олег Ярославович кандидата мистецтвознавства 08.02.2018 р. К 35.052.25
412 Судове рішення в адміністративному процесі Труш Марта Ігорівна к.ю.н., доц. Школик Андрій Михайлович кандидата юридичних наук 27.12.2017 р. Д 35.052.19
413 Закон у структурі правової реальності: філософсько-правовий аналіз Савенко Віктор Васильович д.ю.н., проф. Цимбалюк Михайло Михайлович доктора юридичних наук 26.12.2017 р. Д 35.052.19
414 Участь громадськості у здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження Зарічний Олег Андрійович д.ю.н., доц. Жаровська Ірина Мирославівна кандидата юридичних наук 26.12.2017 р. Д 35.052.19
415 Розвиток партнерських відносин підприємств з вищими навчальними закладами Щербата Тетяна Сергіївна д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна кандидата економічних наук 06.12.2017 р. Д 35.052.03
416 Формування системи виявлення та уникнення втрат операційної діяльності енергопостачальних підприємств Бохонко Ірина Вадимівна д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна кандидата економічних наук 06.12.2017 р. Д 35.052.03
417 Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності Коваленко Катерина Сергіївна д.е.н., проф. Шкварчук Людмила Олександрівна кандидата економічних наук 04.12.2017 р. Д 35.052.03
418 Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу Демидов Іван Васильович д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович доктора технічних наук 01.12.2017 р. Д 35.052.10
419 Формування та розвиток системи адміністрування на підприємстві Вішка Ірина Сергіївна д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович кандидата економічних наук 01.12.2017 р. Д 35.052.03
420 Гетерогенно-каталітичне одержання акрилатних мономерів за суміщеними реакціями конденсації та естерифікації Лапичак Назарій Ігорович к.т.н., с.н.с. Івасів Володимир Васильович кандидата технічних наук 01.12.2017 р. Д 35.052.07
421 Засоби багатоваріантного аналізу ефективності алгоритмів поведінки бортової радіотелеметричної системи короткотривалого використання Шкілюк Олександр Петрович к.т.н., доц. Озірковський Леонід Деонісійович кандидата технічних наук 01.12.2017 р. Д 35.052.10
422 Визначення пасажиропотоків на міських маршрутах з використанням нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв'язку Кара Інна Андріївна д.т.н., проф. Форнальчик Євген Юліанович кандидата технічних наук 01.12.2017 р. К 35.052.20
423 Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством Масюк Вікторія Михайлівна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 01.12.2017 р. Д 35.052.03
424 Основи технології алкоголізу тригліцеридів у присутності іонів двовалентних металів Палюх Зоряна Юріївна д.т.н., доц. Мельник Степан Романович кандидата технічних наук 01.12.2017 р. Д 35.052.07
425 Теоретично-експериментальне обґрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформації гідротехнічних споруд Смолій Катерина Богданівна д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович кандидата технічних наук 30.11.2017 р. Д 35.052.12
426 Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів Земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту) Досин Соломія Ігорівна д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович кандидата технічних наук 30.11.2017 р. Д 35.052.12
427 Вдосконалення нормативно-технічної бази випробувань сонячних перетворювачів Василиха Христина Василівна д.т.н., проф. Яцук Василь Олександрович кандидата технічних наук 30.11.2017 р. Д 35.052.21
428 Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об'єднань Біленська Ярина Романівна д.е.н., проф. Бондарчук Марія Костянтинівна кандидата економічних наук 30.10.2017 р. Д 35.052.03
429 Активізування діяльності працівників комунікаційної системи підприємств Малиновська Юлія Богданівна д.е.н., проф. Шпак Нестор Омелянович кандидата економічних наук 30.10.2017 р. Д 35.052.03
430 Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом магістрального нафтопроводу Кріль Сергій Олександрович д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович кандидата технічних наук 27.10.2017 р. Д 35.052.04
431 Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження Ортинська Наталія Володимирівна д.ю.н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна доктора юридичних наук 27.10.2017 р. Д 35.052.19
432 Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угоській імперії: історико-правовий вимір (на матеріалах Східної Галичини 1867-1918 рр.) Коритко Лілія Ярославівна д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович доктора юридичних наук 26.10.2017 р. Д 35.052.19
433 Методика розслідування катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції Коваль Марія Мирославівна д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович кандидата юридичних наук 20.10.2017 р. К 35.052.23
434 Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками Копчак Богдан Любомирович д.т.н., проф. Марущак Ярослав Юрійович доктора технічних наук 20.10.2017 р. Д 35.052.02
435 Методи оцінювання конструкційної міцності і зниження вібрацій механічних систем на основі обернених задач Горошко Андрій Володимирович д.т.н., проф. Ройзман Вілен Петрович доктора технічних наук 18.10.2017 р. Д 35.052.06
436 Витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємств Телішевська Ольга Богданівна д.е.н., проф. Кузьмін О.Є. кандидата економічних наук 09.10.2017 р. Д 35.052.03
437 Планування організаційних змін на машинобудівних підприємствах Лісович Тарас Юрійович д.е.н., проф. Олексів І.Б. кандидата економічних наук 09.10.2017 р. Д 35.052.03
438 Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж Кайдан Микола Володимирович д.т.н., проф. Климаш М.М. доктора технічних наук 06.10.2017 р. Д 35.052.10
439 Управління толінговими операціями на підприємствах Коць Ірина Ігорівна д.е.н., проф. Мельник О.Г. Кандидата економічних наук 06.10.2017 р. Д 35.052.03
440 Методи удосконалення телевізійного сканувального мікроскопа з освітленням досліджуваних мікрооб’єктів в ультрафіолетовому діапазоні Баланюк Юрій Вікторович д.т.н., проф. Шклярський В.І. Кандидата технічних наук 06.10.2017 р. Д 35.052.10
441 Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування Вітюк Анна Валеріївна д.е.н., проф. Карачина Наталія Петрівна кандидата економічних наук 06.10.2017 р. Д 35.052.03
442 Підвищення швидкості набору когезійної міцності литих холодних емульсійно-мінеральних сумішей Сідун Юрій Володимирович д.т.н., проф. Солодкий С.Й. Кандидата технічних наук 03.10.2017 р. Д 35.052.17
443 Наномодифіковані портландцементні композиції та швидкотверднучі бетони на їх основі Мазурак Тарас Андрійвоич д.т.н., проф. Саницький М.А. кандидата технічних наук 03.10.2017 р. Д 35.052.17
444 Функціонально-планувальна реструктуризація територій промислових об’єктів міста (на прикладі м. Львова) Сеньковська Ярина Тарасівна Криворучко Юрій Іванович кандидата архітектури 06.09.2017 р. Д 35.052.11
445 Вплив творчості Радослава Жука на розвиток сакральної архітектури Західної України в період кінця ХХ – початку ХХІ століть Борис Андрій Михайлович Черкес Богдан Степанович кандидата архітектури 05.09.2017 р. Д 35.052.11
446 Принципи архітектурно-планувальної організації гелікортів Семироз Ніна Григорівна Слєпцов Олег Семенович кандидата архітектури 05.09.2017 р. Д 35.052.11
447 Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження Грень Наталія Михайлівна доктор юридичних наук, доцент Жаровська Ірина Мирославівна кaндидaтa юридичних нaук 01.07.2017 р. Д 35.052.19
448 Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини ХІХ століття Андрусяк Ірина Павлівна доктор юридичних наук, професор, Ортинський Володимир Львович кaндидaтa юридичних нaук 01.07.2017 р. Д 35.052.19
449 Стратегічне управління розвитком туризму в Україні Масюк Юлія Олегівна кандидат економічних наук, доцент Грищук Анна Михайлівна кандидата економічних наук 30.06.2017 р. Д 35.052.03
450 Філософсько-правова концепція української полемічної літератури Колич Ольга Іванівна доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович кaндидaтa юридичних нaук 30.06.2017 р. Д 35.052.19
451 Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин в університетах Канади Істоміна Катерина Юріївна доктор педагогічних наук, професор Мукан Наталія Василівна кандидата педагогічних наук 30.06.2017 р. К 35.052.24
452 Розвиток експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств Красілич Ірина Олегівна доктор економічних наук, професор Штангрет Андрій Михайлович кандидата економічних наук 30.06.2017 р. Д 35.052.03
453 Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу Триндюк Валентина Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент Кутузова Галина Іванівна кандидата педагогічних наук 29.06.2017 р. К 35.052.24
454 Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії Яремко Галина Володимирівна доктор педагогічних наук, професор Мукан Наталія Василівна кандидата педагогічних наук 29.06.2017 р. К 35.052.24
455 Архітектура авангардного модернізму в Україні: генеза та спадщина Смоленська Світлана Олексіївна без консультування доктора архітектури 23.06.2017 р. Д 35.052.11
456 Детермінанти поведінки людини: філософсько-правовий вимір Панчишин Руслан Ігорович доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович кaндидaтa юридичних нaук 23.06.2017 р. Д 35.052.19
457 Архітектурно-планувальна організація громадських будинків і споруд на території рекультивованих кар’єрів (на прикладі Кривбасу) Руденко Марія Олександрівна доктор архітектури, професор Ніколаєнко Володимир Анатолійович кандидата архітектури 23.06.2017 р. Д 35.052.11
458 Обов’язки особи: теoретикo-прaвoвий вимiр Юрчак Ірина Романівна доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович кaндидaтa юридичних нaук 23.06.2017 р. Д 35.052.19
459 Юридичні засоби формування колективної правосвідомості Муж Валерій Вікторович доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович кaндидaтa юридичних нaук 22.06.2017 р. Д 35.052.19
460 Забезпечення стійкості багатопрогонових довгомірних конструкцій з урахуванням дії статичних і динамічних навантажень Кунта Ольга Євгенівна доктор технічних наук, професор Кузьо Ігор Володимирович кандидата технічних наук 21.06.2017 р. Д 35.052.06
461 Динаміка привідних систем і стрілових конструкцій стрічкових конвеєрів мобільних машин Поліщук Леонід Клавдійович доктор технічних наук, професор Харченко Євген Валентинович доктора технічних наук 21.06.2017 р. Д 35.052.06
462 Підвищення ефективності оцінювання надійності радіоелектронної апаратури з урахуванням особливостей дрейфів параметрів і статистики відмов Заярнюк Павло Михайлович доктор технічних наук, професор Недоступ Леонід Аврамович кандидата технічних наук 02.06.2017 р. Д 35.052.10
463 Методи та засади створення високошвидкісних безконтактних електричних машин з постійними магнітами Макарчук Олександр Володимирович доктор технічних наук, професор Щур Ігор Зенонович доктора технічних наук 02.06.2017 р. Д 35.052.02
464 Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах Думич Степан Степанович доктор технічних наук, доцент Пелішок Володимир Олексійович кандидата технічних наук 02.06.2017 р. Д 35.052.10
465 Енергоефективне керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії Щур Всеволод Ігорович доктор технічних наук, професор Лозинський Андрій Орестович кандидата технічних наук 02.06.2017 р. Д 35.052.02
466 Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів Думанська Юлія Андріївна доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 22.05.2017 р. Д 35.052.01
467 Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів Нагорняк Михайло Ігорович доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Самарик Володимир Ярославович кандидата хімічних наук 22.05.2017 р. Д 35.052.01
468 Математичне та програмне забезпечення інформаційно - технологічного супроводу інклюзивного навчання Шестакевич Тетяна Валеріївна д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович кандидата технічних наук 17.05.2017 р. Д 35.052.05
469 Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і Польщі Галущак Марія Омелянівна д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович кандидата технічних наук 17.05.2017 р. Д 35.052.05
470 Композиційні основи ландшафтно-просторової організації гірськолижних комплексів (на прикладі Українських Карпат) Онуфрів Ярина Олегівна кандидат архітектури, доцент Шульга Геннадій Михайлович кандидата архітектури 16.05.2017 р. Д 35.052.11
471 Архітектурна організація об’єктів сучасної рекреації у Карпатському регіоні України Смадич Іван Петрович кандидат архітектури, доцент Юрчишин Галина Миколаївна кандидата архітектури 16.05.2017 р. Д 35.052.11
472 Формування і ревіталізація середмість історичних міст України Рибчинський Олег Валерійович доктор архітектури, професор Бевз Микола Валентинович доктора архітектури 15.05.2017 р. Д 35.052.11
473 Архітектурно-планувальна організація комунікативного простору у структурі торгово-розважальних центрів Березко Олена Володимирівна доктор архітектури, професор Лінда Світлана Миколаївна кандидата архітектури 15.05.2017 р. Д 35.052.11
474 Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації Бернацька Наталія Любомирівна доктор технічних наук, професор Старчевський Володимир Людвикович кандидата технічних наук 12.05.2017 р. К 35.052.22
475 Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування Русин Володимир Богданович кандидат фізико-математичних наук, доцент Кушнір Микола Ярославович кандидата технічних наук 12.05.2017 р. Д 35.052.05
476 Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів Маркелов Олександр Едуардович доктор технічних наук, професор Лобур Михайло Васильович кандидата технічних наук 12.05.2017 р. Д 35.052.05
477 Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів роботи підземного сховища газу в системі магістральних трубопроводів Гладун Сергій Валентинович доктор технічних наук, старший науковий співробітник П’янило Ярослав Данилович кандидата технічних наук 11.05.2017 р. Д 35.052.05
478 Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем «інтелектуального будинку» Береговський Василь Васильович доктор технічних наук, професор Теслюк Василь Миколайович кандидата технічних наук 11.05.2017 р. Д 35.052.05
479 Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ Сухацький Юрій Вікторович доктор технічних наук, професор Знак Зеновій Орестович кандидата технічних наук 05.05.2017 р. Д 35.052.09
480 Ціннісно-смислові константи суддівського пізнання Гураленко Наталія Анатоліївна доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович доктора юридичних наук 29.04.2017 р. Д 35.052.19
481 Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір Фонарюк Олена Юріївна доктор юридичних наук, професор, Канцір Володимир Степанович кaндидaтa юридичних нaук 29.04.2017 р. Д 35.052.19
482 Погляди про державу і право Михайла Грушевського Гойдало Ірина Василівна кандидат юридичних наук Поліковський Микола Федорович кaндидaтa юридичних нaук 28.04.2017 р. Д 35.052.19
483 Нормативно-технiчне забезпечення системи контролю органiчного виробництва Воробець Ольга Володимирівна доктор технічних наук, доцент Бубела Тетяна Зіновіївна кандидата технічних наук 28.04.2017 р. Д 35.052.21
484 Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг Мазур Тетяна Андріївна доктор технічних наук, професор Сегеда Михайло Станкович кандидата технічних наук 28.04.2017 р. Д 35.052.02
485 Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування Мандюк Олексій Орестович доктор юридичних наук, професор Бортник Надія Петрівна кaндидaтa юридичних нaук 28.04.2017 р. Д 35.052.19
486 Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини Дзіковська Юлія Миколаївна доктор технічних наук, доцент Гоц Наталія Євгенівна доктор філософії, професор Пезеріл Томас кандидата технічних наук 28.04.2017 р. Д 35.052.21
487 Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України) Сосніна Ольга Володимирівна доктор юридичних наук, професор Канцір Володимир Степанович кaндидaтa юридичних нaук 25.04.2017 р. К 35.052.23
488 Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі Мітіна Наталія Євгенівна доктор хімічних наук, с.н.с. Заіченко Олександр Сергійович доктора хімічних наук 21.04.2017 р. Д 35.052.01
489 Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами за дії навантаження Вегера Павло Іванович доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович кандидата технічних наук 19.04.2017 р. Д 35.052.17
490 Міцність та деформативність комбінованих сталезалізобетонних попередньо напружених конструкцій Іваник Юрій Іванович доктор технічних наук, професор Демчина Богдан Григорович кандидата технічних наук 19.04.2017 р. Д 35.052.17
491 Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління Болюбаш Юрій Ярославович доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна кандидата технічних наук 07.04.2017 р. Д 35.052.05
492 Методи т а засоби планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу Вовнянка Роман Володимирович доктор технічних наук, професор Литвин Василь Володимирович кандидата технічних наук 07.04.2017 р. Д 35.052.05
493 Модифікація структури та властивостей функціональних матеріалів на основі кобальтитів RCoO3 (R = Pr -Tb) Пекінчак Ольга Володимирівна доктор хімічних наук, професор Василечко Леонід Орестович кандидата технічних наук 06.04.2017 р. Д 35.052.13
494 Лінгвістичне забезпечення формування туристичної докумен-тації на основі відкритих веб-ресурсів Марків Оксана Олександрівна доктор технічних наук, професор Жежнич Павло Іванович кандидата технічних наук 06.04.2017 р. Д 35.052.05
495 Йодид- і бромід-допантна модифікація нанопористих вуглеців та поліаніліну для псевдоконденсаторів Дупляк Іван Ярославович кандидат хімічних наук, доцент Бахматюк Богдан Петрович кандидата технічних наук 06.04.2017 р. Д 35.052.13
496 Моделювання та статистичний аналіз взаємопов’язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів Юзефович Роман Михайлович доктор фізико-математичних наук, професор Яворський Ігор Миколайович доктора технічних наук 06.04.2017 р. Д 35.052.05
497 Формування і оцінювання системи управління інноваційною діяльністю підприємства Комарницька Наталія Миколаївна доктор економічних наук, професор Князь Святослав Володимирович кандидата економічних наук 05.04.2017 р. Д 35.052.03
498 Система управління підприємства в інформаційному суспільстві Новаківський Ігор Іванович доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович доктора економічних наук 05.04.2017 р. Д 35.052.03
499 Вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла Кривенчук Юрій Павлович доктор технічних наук, професор Микитин Ігор Петрович доктор технічних наук, професор Томас Фрьогліх (Thomas Fröhlich) кандидата технічних наук 31.03.2017 р. Д 35.052.08
500 Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні їх статистичних властивостей від типових Бубела Іванна Василівна доктор технічних наук, професор Дорожовець Михайло Миронович кандидата технічних наук 31.03.2017 р. Д 35.052.21