Про освітні програми: Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Зауваження та пропозиції заінтересованих сторін (стейкголдерів) до проектів освітніх програм можна подати, перейшовши за відповідним посиланням в колонці "Зауваження та пропозиції стейкхолдерів".

 

Найменування освітньої програми

Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма

Силабуси освітніх компонентів

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів Відомості про самооцінювання освітніх програм Програми візитів експертної групи Результати акредитаційних експертиз освітніх програм
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Проєкт ОПП-2021
ОПП-2020
ОПП-2016

 

20162017
20182019
2020
Подати
(2021 р.
)
Відомості про самооцінювання

Програма та розклад роботи з 27 по 29 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 27 жовтня 2020 18:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Управління ІТ проектами»

ОПП-2020
ОПП-2019
Проєкт ОПП-2021

20192020 Подати (2021р.) Відомості про самооцінювання

Програма та розклад роботи з 26 по 28 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 26 жовтня 2020 16:20

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Соціологія»

Проєкт-2021
ОПП-2020
ОПП-2016

20162017
20182019
2020
Подати
(2021р.)
Відомості про самооцінювання

Програма та розклад роботи з 28 по 30 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 29 жовтня 2020 9:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» ОПП 2020          
«Управління митною діяльністю»

ОПП 2020

         
«Інформаційні системи та технології»

ОПП 2020

         
«Логістика»

ОПП 2020

         
«Управління інноваційною діяльністю»

ОПП 2020

         
«Менеджмент інноваційної діяльності»

ОПП 2020

         
«Бізнес-адміністрування»

ОПП 2020

         
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

ОПП 2020

         
«Управління фінансово-економічною безпекою»

ОПП 2020

         
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОПП 2020

         
«Право»

ОПП 2020

         
«Екологічний контроль та аудит»

ОПП 2020

         
«Екологія та охорона навколишнього середовища»

ОПП 2020

         
«Картографія»

ОПП 2020

         
«Геотехнічний інжиніринг»

ОПП 2020

         
«Космічний моніторинг землі»

ОПП 2020

         
«Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)»

ОПП 2020

         
«Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії»

ОПП 2020

         
«Електричні системи та мережі»

ОПП 2020

         
«Електричні станції»

ОПП 2020

         
«Енергетичний менеджмент»

ОПП 2020

         
«Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»

ОПП 2020

         
«Електропостачальні системи та енергетичний менеджмент»

ОПП 2020

         
«Електричні станції, мережі та системи»

ОПП 2020

         
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ОПП 2020

         
«Енергетична безпека»

ОПП 2020

         
«Атомна енергетика»

ОПП 2020

         
«Теплоенергетика»

ОПП 2020

         
«Комп'ютеризовані системи управління та автоматика»

ОПП 2020

         
«Оцінка землі та нерухомого майна»

ОПП 2020

         
«Землеустрій та кадастр»

ОПП 2020

         
«Геопросторове моделювання»

ОПП 2020

         
«Фотограмметрія та дистанційне зондування»

ОПП 2020

         
«Геоінформаційні системи і технології»

ОПП 2020

         
«Космічна геодезія»

ОПП 2020

         
«Інженерна геодезія»

ОПП 2020

         
«Промислова безпека та охорона праці»

ОПП 2020

         
«Організація та регулювання дорожнього руху»

ОПП 2020

         
«Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)»

ОПП 2020

         
«Управління у сфері економічної конкуренції»

ОПП 2020

         
«Міжнародна економіка»

ОПП 2020, ОПП-2021

         

 

Оновлено 20 годин 29 хвилин тому