Відкрита зустріч з експертами освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістратура)

Заставка до онлайн-зустрічі

Усіх стейкголдерів освітньо-професійної та освітньо-наукової програм для спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів за другим рівнем вищої освіти (магістратура) запрошують на відкриту зустріч з Експертною групою, яка проводить акредитаційну експертизу в Національному університеті «Львівська політехніка».

Зустріч відбудеться 13 жовтня 2022 року на платформі Zoom.

Початок об 11:00.