Відкрита зустріч з Експертною групою акредитаційної експертизи освітньої програми «Облік і оподаткування» (магістратура)

Заставка до онлайн-зустрічі

Усіх стейкголдерів освітньо-професійної та освітньо-наукової програм «Облік і оподаткування» підготовки здобувачів за другим рівнем вищої освіти (магістратура) запрошують на відкриту зустріч з Експертною групою, яка проводить акредитаційну експертизу в Національному університеті «Львівська політехніка».

Зустріч відбудеться 17 лютого 2022 року на платформі Zoom.

Початок о 12:00.