Каталог дисертаційЗдійснити пошук через Каталог дисертацій захищених в разових спеціалізованих вчених радахТема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
201 Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих Рахма Мохаммед Кадім Рахма д.т.н.,проф. Глухов Валерій Сергійович кандидата технічних наук 29.11.2019 р. Д 35.052.08
202 Функціонально-інтегровані сенсори термічного аналізу на структурах твердотільної електроніки Бойко Оксана Василівна д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович доктора технічних наук 28.11.2019 р. Д 35.052.13
203 Ергодизайнерські принципи організації інтер’єрних просторів ресторанних закладів Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна д. арх., проф. Мироненко Віктор Павлович кандидата мистецтвознавства 28.11.2019 р. К 35.052.25
204 Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу діяльності птахоферм Канда Марія Іванівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 28.11.2019 р. К 35.052.22
205 Становлення і розвиток комунікативного дизайну в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть Борисенко Ольга Миколаївна к.арх., доц. Мигаль Станіслав Павлович кандидата мистецтвознавства 28.11.2019 р. К 35.052.25
206 Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні Гуменник Інна Вадимівна д.арх., проф. Проскуряков Віктор Іванович кандидата архітектури 12.11.2019 р. Д 35.052.11
207 Архітектура палаців Якуба Кубицького кін. XVIII – поч. XIX ст Погранична Ірина Ігорівна д.арх., проф. Диба Юрій Романович кандидата архітектури 12.11.2019 р. Д 35.052.11
208 Методи збереження та використання об’єктів природно-заповідного фонду у структурі міст Тупісь Степан Павлович к.арх., доц. Соснова Надія Степанівна кандидата архітектури 11.11.2019 р. Д 35.052.11
209 Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій Угольков Євгеній Олегович д.е.н., проф. Карий Олег Ігорович кандидата економічних наук 01.11.2019 р. Д 35.052.03
210 Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти Жук Лілія Володимирівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 01.11.2019 р. Д 35.052.03
211 Понятійно-категоріальний апарат податкового права України Баїк Оксана Іванівна д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович доктора юридичних наук 29.10.2019 р. Д 35.052.19
212 Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні Перун Тарас Степанович к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріївна кандидата юридичних наук 28.10.2019 р. Д 35.052.19
213 Теорія і практика протидії нелегальній міграції ор-ганами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект Мота Андрій Федорович д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович доктора юридичних наук 28.10.2019 р. Д 35.052.19
214 Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах Савенко Олег Станіславович д.т.н., проф. Саченко Саченко Анатолій Олексійович д.н., проф. Марковський Георгій доктора технічних наук 25.10.2019 р. Д 35.052.08
215 Математичне моделю- вання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою Левкович Мар’яна Володимирівна д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович кандидата технічних наук 24.10.2019 р. Д 35.052.05
216 Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину Шварц Михайло Євгенійович д.т.н., проф. Лобур Михайло Васильович кандидата технічних наук 24.10.2019 р. Д 35.052.05
217 Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження Сорока Максим Леонідович д.т.н., доц. Зеленько Юлія Володимирівна кандидата технічних наук 11.10.2019 р. К 35.052.22
218 Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації Алтунін Сергій Ігорович д.т.н., проф. Бондарєв Андрій Петрович, кандидата технічних наук 11.10.2019 р. Д 35.052.10
219 Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів Герецун Галина Михайлівна д.б.н., проф. Масікевич Юрій Григорович кандидата технічних наук 11.10.2019 р. К 35.052.22
220 Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями Вакулюк Поліна Василівна доктора технічних наук 27.09.2019 р. Д 35.052.07
221 Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних Сабадах Оксана Петрівна к.х.н., доц. Тарас Тетяна Миколаївна кандидата хімічних наук 09.09.2019 р. Д 35.052.01
222 Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах Сабадаш Віра Василівна д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович доктора технічних наук 06.09.2019 р. Д 35.052.09
223 Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві Величко Орест Миколайович к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріівна кандидата юридичних наук 05.07.2019 р. Д 35.052.19
224 Участь політико-правових суб’єктів Української PCP в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944 – 1991 рр.) Біленкова Юлія Сергіївна д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович кандидата юридичних наук 04.07.2019 р. Д 35.052.19
225 Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів Хомишин Ірина Юріївна д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович доктора юридичних наук 04.07.2019 р. Д 35.052.19
226 Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг Мазилюк Павло Вікторович к.т.н., доц. Сітовський Олег Пилипович кандидата технічних наук 03.07.2019 р. Д 35.052.20
227 Філософсько-правова доктрина громадянства Софінська Ірина Дмитрівна д.ю.н., проф. Токарська Антоніна Семенівна доктора юридичних наук 03.07.2019 р. Д 35.052.19
228 Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних та фрактографічних зображень Журавель Ігор Михайлович д.т.н., проф. Максимович Володимир Миколайович доктора технічних наук 02.07.2019 р. Д 35.052.14
229 Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії Кравчишин Віталій Степанович д.т.н., проф. Медиковський Микола Олександрович кандидата технічних наук 02.07.2019 р. Д 35.052.14
230 Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США Долінська Наталія Василівна к.пед.н., доц. Герцюк Дмитро Дмитрович кандидата педагогічних наук 02.07.2019 р. Д 35.052.24
231 Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій Третяк Софія Корниліївна д.т.н., проф. Бурштинська Христина Василівна кандидата технічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.12
232 Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами Коваль Ірина Ігорівна д.т.н., проф. Погребенник Володимир Дмитрович кандидата технічних наук 27.06.2019 р. К 35.052.22
233 Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха Яковів Марія Василівна д.х.н., с.н.с. Варваренко Сергій Миколайович кандидата хімічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.01
234 Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів Лозинський Віктор Адамович д.геогр.н., проф Сосса Ростислав Іванович кандидата технічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.12
235 Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах Бочкарьов Олексій Юрійович к.т.н., доц. Голембо Вадим Адольфович кандидата технічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.08
236 Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір Парпан Уляна Михайлівна д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович доктора юридичних наук 25.06.2019 р. Д 35.052.19
237 Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації правових систем релігійного типу Піх Юлія Андріївна д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 24.06.2019 р. Д 35.052.19
238 Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект) Сливка Марія Мирославівна д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 24.06.2019 р. Д 35.052.19
239 Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах Чейлитко Андрій Олександрович д.т.н., проф. Павленко Анатолій Михайлович доктора технічних наук 14.06.2019 р. Д 35.052.04
240 Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів Половкович Святослав Володимирович д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович доктора хімічних наук 11.06.2019 р. Д 35.052.01
241 Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб Гутий Андрій Володимирович д.т.н., проф. Харченко Євген Валентинович кандидата технічних наук 05.06.2019 р. Д 35.052.06
242 Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт Борис Андрій Орестович д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович кандидата технічних наук 05.06.2019 р. Д 35.052.06
243 Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області) Голодовська Олена Ярославівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 31.05.2019 р. К 35.052.22
244 Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів Попович Наталія Пилипівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 31.05.2019 р. К 35.052.22
245 Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях Матвій Соломія Ігорівна д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна кандидата економічних наук 30.05.2019 р. Д 35.052.03
246 Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки Маслак Олександр Олександрович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 30.05.2019 р. Д 35.052.03
247 Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів Шуляр Роман Віталійович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 29.05.2019 р. Д 35.052.03
248 Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері Бондаренко Юлія Григорівна д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович кандидата економічних наук 29.05.2019 р. Д 35.052.03
249 Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції Завербний Андрій Степанович д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович доктора економічних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.03
250 Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект Дніпров Олексій Сергійович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна доктора юридичних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.19
251 Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв Стець Оксана Мефодіївна д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович кандидата економічних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.03
252 Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону Клим Юрій Володимирович д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович кандидата технічних наук 23.05.2019 р. Д 35.052.07
253 Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами Проценко Владислав Олександрович д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович доктора технічних наук 22.05.2019 р. Д 35.052.06
254 Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку Ходич Олексій Володимирович к.т.н., доц. Сакович Лев Миколайович кандидата технічних наук 17.05.2019 р. Д 35.052.21
255 Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії Комар Вячеслав Олександрович д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем’янович доктора технічних наук 17.05.2019 р. Д 35.052.02
256 Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів відновлюваної терапії Ковалишин Олег Степанович д.т.н., проф. Ткаченко Роман Олексійович кандидата технічних наук 16.05.2019 р. Д 35.052.14
257 Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства Теслюк Тарас Васильович д.т.н., проф. Цмоць Іван Григорович кандидата технічних наук 16.05.2019 р. Д 35.052.14
258 Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні Корчинський Олег Іванович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 07.05.2019 р. Д 35.052.19
259 Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України Решота Володимир Володимирович д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович доктора юридичних наук 07.05.2019 р. Д 35.052.19
260 Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні Ясько Ігор Віталійович к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріївна кандидата юридичних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.19
261 Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях Вахула Андрій Романович д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович кандидата хімічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.01
262 Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів Овчарук Вадим Володимирович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.03
263 Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій Лесько Наталія Володимирівна д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна доктора юридичних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.19
264 Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера Кархут Андрій Ігорович к.х.н., доц.. Марінцова Наталія Геннадіївна кандидата хімічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.01
265 Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці Уголькова Олена Зіновіївна к.т.н., доц.. Скибінський Олександр Станіславович кандидата економічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.03
266 Методика розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою Павелко Юрій Романович д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 04.05.2019 р. Д 35.052.23
267 Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження Грицак Христина Михайлівна д.ю.н., проф. Гула Лев Федорович кандидата юридичних наук 04.05.2019 р. Д 35.052.23
268 Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження Бундз Ростислав Олегович д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 03.05.2019 р. Д 35.052.23
269 Організаційно-тактичне забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв Савчук Микола Васильович д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 03.05.2019 р. Д 35.052.23
270 Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії Іванчук Олег Михайлович д.т.н., проф. Дорожинський Олександр Людомирович доктора технічних наук 19.04.2019 р. Д 35.052.12
271 Теорія та практикa аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах Мичуда Леся Зиновіївна д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович доктора технічних наук 19.04.2019 р. Д 35.052.08
272 Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси Шило Євгеній Олександрович д.т.н., проф. Церклевич Анатолій Леонтійович кандидата технічних наук 19.04.2019 р. Д 35.052.12
273 Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація Кір’янчук Василина Федорівна д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович кандидата хімічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.01
274 Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад Рибчак Зоряна Любомирівна д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович кандидата технічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.05
275 Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив Корчак Богдан Орестович д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович кандидата технічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.07
276 Основи технології виробництва акрилової кислоти за реакціями конденсації Кубіцька Ірина Іванівна к.т.н., Небесний Роман Володимирович кандидата технічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.07
277 Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах Лазурак Зоряна Дмитрівна д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович кандидата технічних наук 04.04.2019 р. Д 35.052.05
278 Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем Чопей Ратібор Степанович д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович кандидата технічних наук 04.04.2019 р. Д 35.052.05
279 Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні бетони на їх основі Марущак Уляна Дмитрівна д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович доктора технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.17
280 Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування Завущак Ірина Іванівна д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович кандидата технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.05
281 Модифікування керамічної цегли та будівельного розчину зовнішніх стін будівель та споруд для підвищення їх експлуатаційної надійності Семенів Роксолана Михайлівна к.т.н., доц. Кропивницька Тетяна Павлівна кандидата технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.17
282 Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах Рижа Ірина Андріївна д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович кандидата технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.05
283 Міцність, деформативність і тріщиностійкість бетонних балкових конструкцій мостів із базальтопластиковою арматурою Гримак Олег Ярославович к.т.н., проф. Коваль Петро Миколайович кандидата технічних наук 02.04.2019 р. Д 35.052.17
284 Надійність залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження Титаренко Роман Юрійович к.т.н., доц. Хміль Роман Євгенович кандидата технічних наук 02.04.2019 р. Д 35.052.17
285 Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів Борецький Тарас Романович д.т.н., проф. Мороз Леонід Васильович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. Д 35.052.08
286 Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків Витвицький Василь Степанович д.т.н., проф. Вольченко Олександр Іванович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. Д 35.052.20
287 Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів Грицунь Олег Михайлович к.т.н., доц. Ройко Юрій Ярославович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. Д 35.052.20
288 Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів Лагун Ілона Ігорівна д.т.н., проф. Наконечний Адріан Йосифович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. Д 35.052.08
289 Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством Блинда Юрій Орестович д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович кандидата економічних наук 27.03.2019 р. Д 35.052.03
290 Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем Савченко Юлія Теодозіївна д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович кандидата економічних наук 27.03.2019 р. Д 35.052.03
291 Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами Петров Сергій Леонідович д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович кандидата технічних наук 15.03.2019 р. Д 35.052.12
292 Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів Бінкевич Тарас Володимирович д.т.н., проф. Журахівський Анатолій Валентинович кандидата технічних наук 15.03.2019 р. Д 35.052.02
293 Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку Корлятович Тетяна Юріївна д.т.н., проф. Мороз Олександр Іванович кандидата технічних наук 15.03.2019 р. Д 35.052.12
294 Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення Фалик Тарас Сергійович д.т.н., проф. Шевчук Лілія Іванівна кандидата технічних наук 15.03.2019 р. К 35.052.22
295 Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України Доскіч Софія Василівна д.т.н., проф. Савчук Степан Григорович кандидата технічних наук 14.03.2019 р. Д 35.052.12
296 Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості Губар Юрій Петрович д.т.н., проф. Перович Лев Миколайович доктора технічних наук 14.03.2019 р. Д 35.052.12
297 Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження) Ярмол Лілія Володимирівна д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович доктора юридичних наук 05.03.2019 р. Д 35.052.19
298 Істина у праві: гносеологічний вимір Левицька Оксана Володимирівна д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович кандидата юридичних наук 05.03.2019 р. Д 35.052.19
299 Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу Брандибура Ірина Юріївна д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна кандидата педагогічних наук 01.03.2019 р. Д 35.052.24
300 Методи і пристрої генерування та формування сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем Семенов Андрій Олександрович д.т.н., проф. Осадчук Олександр Володимирович доктора технічних наук 01.03.2019 р. Д 35.052.10