Instytut Prawa, Psychologii i Innowacyjnej Edukacji

Director of Institute: J.S.D., Honored Lawyer, prof. Volodymyr Ortynskyi
Address
1/3 Kniazia Romana St., Building 19, Room 304
E-mail
inpp.dept@lpnu.ua
INPP@lp.edu.ua
Phone number(s)
(032) 258-30-92
(032) 258-30-29
(032) 258-21-16
(098) 313 69 11 (дирекція)

Кафедри інституту