Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки
Маслак О.О.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
30.05.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів
Шуляр Р.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
29.05.2019
Д 35.052.03
Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері
Бондаренко Ю.Г.
д.е.н., проф. Петрович Й.М.
кандидата економічних наук
29.05.2019
Д 35.052.03
Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект
Дніпров О.С.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
27.05.2019
Д 35.052.19
Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції
Завербний А.С.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
доктора економічних наук
27.05.2019
Д 35.052.03
Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв
Стець О.М.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
кандидата економічних наук
27.05.2019
Д 35.052.03
Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону
Клим Ю.В.
д.х.н., проф. Суберляк О.В.
кандидата технічних наук
23.05.2019
Д 35.052.07
Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами
Проценко В.О.
д.т.н., проф. Малащенко В.О.
доктора технічних наук
22.05.2019
Д 35.052.06
Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії
Комар В.О.
д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.
доктора технічних наук
17.05.2019
Д 35.052.02
Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку
Ходич О.В.
к.т.н., доц. Сакович Л. М.
кандидата технічних наук
17.05.2019
Д 35.052.21
Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів відновлюваної терапії
Ковалишин О.С.
д.т.н., проф. Ткаченко Р.О.
кандидата технічних наук
16.05.2019
Д 35.052.14
Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства
Теслюк Т.В.
д.т.н., проф. Цмоць І.Г.
кандидата технічних наук
16.05.2019
Д 35.052.14
Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України
Решота В.В.
д.ю.н., проф. Остапенко О.І.
доктора юридичних наук
07.05.2019
Д 35.052.19
Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні
Корчинський О.І.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
07.05.2019
Д 35.052.19
Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій
Лесько Н.В.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
06.05.2019
Д 35.052.19
Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні
Ясько І.В.
к.ю.н., доц. Хомишин І.Ю.
кандидата юридичних наук
06.05.2019
Д 35.052.19
Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях
Вахула А.Р.
д.х.н., проф. Обушак М.Д.
кандидата хімічних наук
06.05.2019
Д 35.052.01
Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів
Овчарук В.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
06.05.2019
Д 35.052.03
Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера
Кархут А.І.
к.х.н., доц.. Марінцова Н.Г.
кандидата хімічних наук
06.05.2019
Д 35.052.01
Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці
Уголькова О.З.
к.т.н., доц.. Скибінський О.С.
кандидата економічних наук
06.05.2019
Д 35.052.03
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження
Грицак Х.М.
д.ю.н., проф. Гула Л.Ф.
кандидата юридичних наук
04.05.2019
К 35.052.23
Методика розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою
Павелко Ю.Р.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
04.05.2019
К 35.052.23
Організаційно-тактичне забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв
Савчук М.В.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
03.05.2019
К 35.052.23
Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження
Бундз Р.О.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
03.05.2019
К 35.052.23
Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси
Шило Є.О.
д.т.н., проф. Церклевич А.Л.
кандидата технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.12
Теорія та практикa аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах
Мичуда Л.З.
д.т.н., проф. Пістун Є.П.
доктора технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.08
Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії
Іванчук О.М.
д.т.н., проф. Дорожинський О.Л.
доктора технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.12
Основи технології виробництва акрилової кислоти за реакціями конденсації
Кубіцька І.І.
к.т.н. Небесний Р.В.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.07
Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад
Рибчак З.Л.
д.т.н., проф. Литвин В.В.
кандидата технічних наук
05.04.2019
Д 35.052.05
Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація
Кір’янчук В.Ф.
д.х.н., проф. Воронов С.А.
кандидата хімічних наук
05.04.2019
Д 35.052.01