Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах
Сабадаш В.В.
д.т.н., проф. Гумницький Я.М.
доктора технічних наук
06.09.2019
Д 35.052.09
Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві
Величко О.М.
к.ю.н., доц. Хомишин І. Ю.
кандидата юридичних наук
05.07.2019
Д 35.052.19
Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів
Хомишин І.Ю.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
доктора юридичних наук
04.07.2019
Д 35.052.19
Участь політико-правових суб’єктів Української PCP в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944 – 1991 рр.)
Біленкова Ю.С.
д.ю.н., проф. Макарчук В.С.
кандидата юридичних наук
04.07.2019
Д 35.052.19
Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг
Мазилюк П.В.
к.т.н., доц. Сітовський О.П.
кандидата технічних наук
03.07.2019
К 35.052.20
Філософсько-правова доктрина громадянства
Софінська І.Д.
д.ю.н., проф. Токарська А.С.
доктора юридичних наук
03.07.2019
Д 35.052.19
Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних та фрактографічних зображень
Журавель І.М.
д.т.н., проф. Максимович В.М.
доктора технічних наук
02.07.2019
Д 35.052.14
Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії
Кравчишин В.С.
д.т.н., проф. Медиковський М.О.
кандидата технічних наук
02.07.2019
Д 35.052.14
Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США
Долінська Н.В.
к.пед.н., доц. Герцюк Д.Д.
кандидата педагогічних наук
02.07.2019
К 35.052.24
Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами
Коваль І.І.
д.т.н., проф. Погребенник В.Д.
кандидата технічних наук
27.06.2019
К 35.052.22
Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах
Бочкарьов О. Ю.
к.т.н., доц. Голембо В.А.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.08
Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій
Третяк С.К.
д.т.н., проф. Бурштинська Х.В.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.12
Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів
Лозинський В.А.
д.геогр.н., проф Сосса Р.І.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.12
Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха
Яковів М.В.
д.х.н., с.н.с. Варваренко С.М.
кандидата хімічних наук
27.06.2019
Д 35.052.01
Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір
Парпан У.М.
д.ю.н., проф. Гарасимів Т.З.
доктора юридичних наук
25.06.2019
Д 35.052.19
Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект)
Сливка М.М.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
24.06.2019
Д 35.052.19
Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації правових систем релігійного типу
Піх Ю.А.
д.ю.н., проф. Гарасимів Т.З.
кандидата юридичних наук
24.06.2019
Д 35.052.19
Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах
Чейлитко А.О.
д.т.н., проф. Павленко А.М.
доктора технічних наук
14.06.2019
Д 35.052.04
Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів
Половкович С.В.
д.х.н., проф. Новіков В.П.
доктора хімічних наук
11.06.2019
Д 35.052.01
Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт
Борис А.О.
д.т.н., проф. Малащенко В.О.
кандидата технічних наук
05.06.2019
Д 35.052.06
Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб
Гутий А.В.
д.т.н., проф. Харченко Є.В.
кандидата технічних наук
05.06.2019
Д 35.052.06
Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів
Попович Н.П.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
31.05.2019
К 35.052.22
Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області)
Голодовська О.Я.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
31.05.2019
К 35.052.22
Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях
Матвій С.І.
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
кандидата економічних наук
30.05.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки
Маслак О.О.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
30.05.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів
Шуляр Р.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
29.05.2019
Д 35.052.03
Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері
Бондаренко Ю.Г.
д.е.н., проф. Петрович Й.М.
кандидата економічних наук
29.05.2019
Д 35.052.03
Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект
Дніпров О.С.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
27.05.2019
Д 35.052.19
Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції
Завербний А.С.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
доктора економічних наук
27.05.2019
Д 35.052.03
Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв
Стець О.М.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
кандидата економічних наук
27.05.2019
Д 35.052.03