Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області)
Голодовська О.Я.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
31.05.2019
К 35.052.22
Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів
Попович Н.П.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
31.05.2019
К 35.052.22
Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях
Матвій С.І.
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
кандидата економічних наук
30.05.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки
Маслак О.О.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
30.05.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів
Шуляр Р.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
29.05.2019
Д 35.052.03
Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері
Бондаренко Ю.Г.
д.е.н., проф. Петрович Й.М.
кандидата економічних наук
29.05.2019
Д 35.052.03
Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект
Дніпров О.С.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
27.05.2019
Д 35.052.19
Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції
Завербний А.С.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
доктора економічних наук
27.05.2019
Д 35.052.03
Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв
Стець О.М.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
кандидата економічних наук
27.05.2019
Д 35.052.03
Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону
Клим Ю.В.
д.х.н., проф. Суберляк О.В.
кандидата технічних наук
23.05.2019
Д 35.052.07
Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами
Проценко В.О.
д.т.н., проф. Малащенко В.О.
доктора технічних наук
22.05.2019
Д 35.052.06
Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії
Комар В.О.
д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.
доктора технічних наук
17.05.2019
Д 35.052.02
Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку
Ходич О.В.
к.т.н., доц. Сакович Л. М.
кандидата технічних наук
17.05.2019
Д 35.052.21
Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів відновлюваної терапії
Ковалишин О.С.
д.т.н., проф. Ткаченко Р.О.
кандидата технічних наук
16.05.2019
Д 35.052.14
Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства
Теслюк Т.В.
д.т.н., проф. Цмоць І.Г.
кандидата технічних наук
16.05.2019
Д 35.052.14
Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України
Решота В.В.
д.ю.н., проф. Остапенко О.І.
доктора юридичних наук
07.05.2019
Д 35.052.19
Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні
Корчинський О.І.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
07.05.2019
Д 35.052.19
Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій
Лесько Н.В.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
06.05.2019
Д 35.052.19
Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні
Ясько І.В.
к.ю.н., доц. Хомишин І.Ю.
кандидата юридичних наук
06.05.2019
Д 35.052.19
Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях
Вахула А.Р.
д.х.н., проф. Обушак М.Д.
кандидата хімічних наук
06.05.2019
Д 35.052.01
Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів
Овчарук В.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
06.05.2019
Д 35.052.03
Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера
Кархут А.І.
к.х.н., доц.. Марінцова Н.Г.
кандидата хімічних наук
06.05.2019
Д 35.052.01
Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці
Уголькова О.З.
к.т.н., доц.. Скибінський О.С.
кандидата економічних наук
06.05.2019
Д 35.052.03
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження
Грицак Х.М.
д.ю.н., проф. Гула Л.Ф.
кандидата юридичних наук
04.05.2019
К 35.052.23
Методика розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою
Павелко Ю.Р.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
04.05.2019
К 35.052.23
Організаційно-тактичне забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв
Савчук М.В.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
03.05.2019
К 35.052.23
Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження
Бундз Р.О.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
03.05.2019
К 35.052.23
Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси
Шило Є.О.
д.т.н., проф. Церклевич А.Л.
кандидата технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.12
Теорія та практикa аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах
Мичуда Л.З.
д.т.н., проф. Пістун Є.П.
доктора технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.08
Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії
Іванчук О.М.
д.т.н., проф. Дорожинський О.Л.
доктора технічних наук
19.04.2019
Д 35.052.12