Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Дорожинський Олександр Людомирович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
19.04.2019 15:46
Статус
дисертація захищена