Організаційно-тактичне забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович
Спеціальність
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
03.05.2019 09:55
Статус
дисертація подана до захисту