Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Мороз Олександр Іванович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
15.03.2019 15:47
Статус
дисертація захищена