Автоматизація проектування вбудованих систем засобами віддаленої інженерії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Пархоменко Анжеліка Володимирівна
Спеціальність
05.13.12 — cистеми автоматизації проектувальних робіт
Дата захисту
07.12.2018 11:19
Статус
дисертація захищена