Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Журахівський Анатолій Валентинович
Спеціальність
05.14.02 — електричні станції, мережі і системи
Дата захисту
15.03.2019 11:32
Статус
дисертація захищена