Архітектурно-планувальна організація духовно-реколекційних центрів Української Греко-Католицької церкви

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх., проф. Слєпцов Олег Семенович
Спеціальність
18.00.02 — архітектура будівель і споруд
Дата захисту
13.11.2018 14:37
Статус
дисертація захищена