Розвиток юридичної освіти та науки на Буковині (1875–2015 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф.Никифорак Михайло Васильович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
10.12.2018 12:48
Статус
дисертація захищена