Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
03.04.2019 11:14
Статус
дисертація захищена