Формування оборонних споруд монастирів Західної України у XVІІ- XVІІІ століттях

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх., Рибчинський Олег Валерійович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
30.11.2018 14:15
Статус
дисертація захищена